Etapy rekrutacji

ETAP I
W przypadku gdy Rodzina jest zainteresowana zapisaniem dziecka do Szkoły ustalamy termin spotkania, w którym uczestniczą oboje Rodzice oraz przedstawiciel placówki. Celem spotkania jest poznanie zainteresowanej Rodziny pod kątem angażowania się w wychowanie dziecka i działalność placówki.

ETAP II
Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca jest możliwa, Rodzina jest umawiana na spotkanie z pełnomocnikiem Zarządu do spraw ekonomicznych. Spotkanie dotyczy podjęcia przez daną Rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki. W spotkaniu udział biorą oboje rodzice. Wysokość miesięcznej opłaty za uczęszczanie dziecka do Szkoły jest ustalana indywidualnie dla każdej Rodziny. Wynika to z faktu, że możliwości finansowe zgłaszających się Rodziców, nie są kryterium, ani warunkiem do rozpoczęcia edukacji w Szkole w przypadku, gdy Rodzina się z nią utożsamia. Rodzice mają okazję porozmawiać i wspólnie wypracować rozwiązanie optymalne dla obu stron.

ETAP III
Proces przyjęcia do Szkoły Podstawowej "Skała" kończy się wraz z podpisaniem umowy o naukę i dopełnieniem wszystkich formalności pomiędzy Rodziną a Stowarzyszeniem "Światło" oraz pomiędzy Rodziną i placówką.

Prosimy o wypełnienie formularza. W najbliższym czasie skontaktujemy się, by zaprosić na spotkanie.
captcha
Przeładuj
Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno rodziców, jak i dzieci wskazanych powyżej, przez Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Światło" z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. S. Czarnieckiego 3 i placówki oświatowe przez nie prowadzone dla celów związanych z procesem przyjęcia dziecka do Placówki.