CZERWIEC

WYDARZENIA

01.06.2017 r. - Dzień Dziecka
15.06.2017 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
16.06.2017 r. - Dzień wolny od zajęć
23.06.2017 r. - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
23.06.2017 r. - Dzień Ojca
23.06.2017 r. - Koniec roku szkolnego. Wręczenie świadectw szkolnych. 
26.06.2017 r. - Wspomnienie Św. Josemarii Escrivy – założyciela Opus Dei 

CNOTA – Radość
Nawyk pobożności: Proszę Boga, bym umiał być zawsze uśmiechnięty.

Hasła tygodnia:

I tydzień: Staram się dobrze pracować, więc jestem zadowolony.
II tydzień: Każde uczynione przeze mnie dobro może być źródłem radości.
III tydzień: Każdego dnia znajduję powody do radości.
IV tydzień: Cieszę się ze swoich sukcesów i sukcesów kolegów.

Materiał dla Rodziców i Kadry

Radość to kolejna cnota, którą chcemy w sobie rozwijać. Właśnie cnota, a nie uczucie, czy stan psychiczny. Często myślimy o radości, jako o uczuciu, które odczuwamy bądź nie, w zależności od okoliczności zewnętrznych. Tymczasem, jak czytamy w Liście do Galatów, jest ona darem Ducha: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Prawdziwa radość tkwi w głębi duszy, czego przykładem mogą być Ci, którzy mimo doznawanych krzywd, czerpią radość z samego faktu bycia Dzieckiem Bożym. Źródłem prawdziwej radości jest Bóg, a poznawanie Go potrzebą serca każdego chrześcijanina. To właśnie Bogu zależy na szczęściu każdego człowieka, dał więc nam konkretne drogowskazy, jak szczęście wieczne osiągnąć: przykazania. Nie jesteśmy w stanie posiąść wewnętrznej radości, gdy koncentrujemy się tylko na sobie, a ufność pokładamy w sobie i rzeczach materialnych.

Radość i optymizm, nadprzyrodzony i ludzki, są do pogodzenia ze zmęczeniem fizycznym, z bólem, ze łzami – gdyż mamy serce – z trudnościami w naszym życiu wewnętrznym, bądź w pracy apostolskiej. On – perfectus Deus, perfectus Homo – doskonały Bóg i doskonały Człowiek, który cieszył się całym szczęściem Nieba, zechciał doświadczyć wyczerpania, zmęczenia, płaczu i bólu... byśmy zrozumieli, że aby stać się nadprzyrodzonym trzeba być najpierw bardzo ludzkim. (św. Josemaria Escriva) Kuźnia, 290

W czerwcu w SZKOLE i w DOMU będziemy pracować nad RADOŚCIĄ w następujący sposób:

- pracuję dobrze, więc jestem zadowolony,
- pomimo trudności jestem radosny,
- każdego dnia znajduję powody do radości,
- cieszę się ze swoich sukcesów i sukcesów kolegów,
- mam poczucie humoru, potrafię się śmiać z samego siebie,
- uśmiecham się do innych każdego dnia.

Zachęcamy, by podjąć to wyzwanie wraz z dziećmi!