Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00 – 8:15

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

8:15 – 9:00

Rozpoczęcie dnia
Religia

Rozpoczęcie dnia
Kwadrans wychowawczy, EZ

Rozpoczęcie dnia
EZ

Rozpoczęcie dnia
Muzyka/Angielski

Rozpoczęcie dnia
Szachy/Zajęcia komputerowe

9:00 – 9:15

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

9:15 – 10:00

Wf (hala)

EZ

EZ

Angielski/Muzyka

Zajęcia komputerowe/Szachy

10:00 – 10:45

WF (hala)

EZ

WF

Angielski

EZ

10:45 – 11:15

WF (hala)

Przerwa rekreacyjna

Przerwa rekreacyjna

Przerwa rekreacyjna

Przerwa rekreacyjna

11:30 – 12:15

Angielski/EZ

Czytelnia/EZ

Czytelnia/EZ

Czytelnia/EZ

Czytelnia/EZ/Angielski

12:15 – 13:00

EZ/Angielski

Religia/Angielski

EZ

EZ

Angielski/EZ/Czytelnia

EZ

Plastyka

EZ

EZ

13:00 – 13:30

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

Obiad

13:30 – 13:45

Kwadrans wychowawczy
Zakończenie dnia

13:30 – 14:15
Angielski/Religia

Kwadrans wychowawczy
Zakończenie dnia

Kwadrans wychowawczy
Zakończenie dnia

Kwadrans wychowawczy
Zakończenie dnia

13:45 – 14:00

Praca własna

14:15 – 14:30
Kwadrans wychowawczy
Zakończenie dnia

Praca własna

Praca własna

Praca własna

14:00 – 14:30

Przerwa rekreacyjna

Przerwa rekreacyjna

Przerwa rekreacyjna

Przerwa rekreacyjna

14:30 – 15:30

Kółko biblijne/
Cicha świetlica

Kółko j. angielskiego/Skrzynia Rozmaitości
Cicha świetlica

Kółko plastyczne/Skrzynia Rozmaitości
Cicha świetlica

Kółko techniczne/
Cicha świetlica

Kółko kaligraficzne/
Cicha świetlica

15:30 – 16:30

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica