Chcemy wspierać rodziców w wychowywaniu ich dzieci do wolności i odpowiedzialności poprzez jak najlepszą edukację, aby stały się osobami uczciwymi, wykazywały się troską o obywateli i sami byli kompetentnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Robimy to poprzez indywidualne podejście do każdego dziecka i każdej rodziny, zachęcając do doskonałości edukacyjnej wyrażonej w różnorodności działań. Promujemy dążenie do prawdy, dobra i piękna oraz praktykę cnót chrześcijańskich jako podstawę życia osobistego, społecznego i rodzinnego.

Chcąc, aby te same wartości były przekazywane dzieciom przez cały okres dorastania, pragniemy rozwijać projekt edukacyjny, obejmujący jak najdłuższy okres dorastania młodych ludzi. Dlatego też chcemy tworzyć placówki edukacyjne, by móc spełniać marzenia i oczekiwania wielu rodziców, którzy patrząc perspektywicznie pragną, aby ich dzieci jako dorośli ludzie odznaczali się wieloma cnotami, potrafili w sposób wolny i odpowiedzialny żyć w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami, aby nie tylko sami byli ludźmi szczęśliwymi, ale również potrafili dawać szczęście innym. Nasza propozycja jest inspirowana nauką chrześcijańską w sensie pojmowania osoby, świata i społeczeństwa w celu znalezienia spójnej jedności wiary, myśli i życia, z poszanowaniem i promowaniem wolności osobistej każdego z nich we wszystkich obszarach.