Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny ŚWIATŁO Organem prowadzącym Katolickie Przedszkole ZIARENKO i Szkołę Podstawową SKAŁA jest Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny ŚWIATŁO
z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Czarnieckiego 3.

Stowarzyszenie powstało w 2011 roku i zostało wpisane do Rejestru KRS pod numerem 0000361743.
Od początku powstania, Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej
i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Od 2015 roku Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Zarząd
Marta Mszyca - Prezes Zarządu
Marek Gibas - Wiceprezes Zarządu
Beata Kulawiak - Członek Zarządu
Magdalena Adamczyk - Członek Zarządu