Marta Mszyca - dyrektor
Marek Gibas - wicedyrektor
Magdalena Adamczyk - wicedyrektor