tutoringW naszej Szkole traktujemy wychowanie integralnie, każdego ucznia postrzegamy całościowo, jako osobę, którą należy widzieć w różnych jej wymiarach: cielesnym, intelektualnym, emocjonalnym, wolitywnym i duchowym. Zgodnie z tym założeniem w codziennej pracy obejmujemy wychowaniem wszystkie te sfery, a pomaga nam w tym model edukacji spersonalizowanej, postulujący sposób myślenia o człowieku, jako o osobie, której jednym z narzędzi jest tutoring. 
367 1
Każdy uczeń posiada inne predyspozycje, które może rozwijać, a jednocześnie nie jest wolny od wad, nad którymi powinien pracować. Edukacja spersonalizowana wymaga poznania każdego ucznia, w tym jego dobrych i słabych stron. Jest to możliwe poprzez system tutoringu rodzinnego, który zakłada ścisłą współpracę zarówno z uczniem, jak i jego rodzicami. Każda rodzina ma swojego własnego opiekuna (tutora), z którym ustala indywidualną ścieżkę rozwoju dziecka. 

Tutoring w Szkole SKAŁA spełnia dwa główne cele. Po pierwsze jest to wsparcie procesu wychowawczego dla rodziców, jako pierwszych i najważniejszych wychowawców. Po drugie tutoring jest indywidualną formą pomocy dla uczniów. W dalszym swoim założeniu tutoring to okazja do budowania fundamentów pod przyszły rozwój talentów i wykorzystywanie potencjału ucznia. Znalezienie mocnych stron podopiecznych i zainspirowanie ich do rozwoju. Celem jest zmotywowanie ucznia do samodzielnej pracy i wspieranie jego aspiracji.

1004 1

Tutoring, a więc osobisty kontakt z rodzicami i uczniami, ma na celu pomóc w rozwijaniu wszystkich zdolności ucznia: nie tylko tych związanych z jego intelektem, ale również z kształtowaniem go jako osoby. Chodzi o budowanie w nim systemu wartości i umożliwianie mu poznawania samego siebie, dzięki czemu dowiaduje się w czym powinien być lepszy, w czym może być lepszy oraz jakie są jego zdolności i ograniczenia.


PRZED SPOTKANIEM Z TUTOREM

I. Znajdźmy czas, by wspólnie porozmawiać:
- O swoim dziecku.
- O tym, co udało się zrealizować od ostatniego spotkania (realizacja wyznaczonego celu/celów).
- O tym, czego nie udało się zrealizować. Dlaczego?
- O naszych oczekiwaniach względem jego edukacji.
- O jego planie rozwoju na najbliższe 2-3 miesiące.
II. Zróbmy notatki z obserwacji i przemyśleń na temat dziecka.
Nasze spostrzeżenia możemy zapisać także w formularzu spotkań dostępnym w Strefie Rodziców.
Jednocześnie zaznaczamy, że nie trzeba wypełniać całego arkusza. Dobrą praktyką jest wypowiedzenie się Rodziców w tych sferach, co do których mamy pewność i wiedzę.
III. Przygotujmy:
- Cenne i ważne dla nauczyciela spostrzeżenia (okoliczności) dotyczące dziecka.
- Pomysły (zadania) na najbliższe 2-3 miesiące.
- Pytania, uwagi.
IV. Zastanówmy się:
- Jakie sprawy, problemy dotyczące dziecka chcielibyśmy poruszyć.
V. Przedstawmy:
- Ważne okoliczności, które mają wpływ na całą rodzinę - jeśli wydaje się to konieczne.